Zasady przetwarzania danych

Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli 4Mosa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 564434.
Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 236 750 zł, NIP 5213694561.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa,
e-mailem na adres: info@muscat.pl,

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci złożenia zamówienia i zawarcia z nami umowy sprzedaży.
 2. marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do:
  • a. analityki ruchu na stronie,
  • b. prowadzenia marketingu,
 2. Kurierom oraz poczcie.
 3. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) sklepu oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci
  złożenia zamówienia i zawarcia z nami umowy sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania
  wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
  sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.