Okulary wybrane w domowej przymierzalnii

Projekty

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
1/2017/POIR2.3.1

4MOSA sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu współfinansowanego ze środków działania
POIR PODDZIAŁANIE 2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego